Wednesday, July 18, 2018(View: 11657)
SHGLĐCĐ nhằm mục đích tạo cơ hội cho mọi Tín Hữu Cao Đài không phân biệt phẩm vị, chi phái trong Nền Đạo, địa bàn sinh hoạt tu học trao đổi sự chiêm nghiệm, kinh nghiệm thực hành của bản thân.
Tuesday, July 17, 2018(View: 8028)
Đề tài kỳ này:Ý nghiã của Ngũ Nguyện, sẽ do Hiền Huynh Phong trình bày
Tuesday, July 17, 2018(View: 7855)
Để góp phần hổ trợ cho phong trào học hỏi Giáo Lý, kính mời Quý HTĐM sắp xếp thơì gian để tham dự và chuyển thư mời này đến Quý HTĐM không có tên trong email list trên để kêu gọi mọi người cùng tham dự, đặc biệt là các bạn trẻ Thanh Thiếu Niên.