.: Cao Dai  

main | add reply
Những bài học từ cuộc sống(reply : edit : del)
Posted by Hien Cao on 8/9/2005 4:16 PM
Những bài học từ cuộc sống
(Trích từ Internet Source)

* Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học thói hay lên án.
* Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau.
* Những đứa trẻ sống trong sự hãi hùng thì học được thói sợ sệt.
* Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.
* Những đứa trẻ sống trong không khí đố kỵ thì học được thế nào là tham vọng.
* Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khoan dung thì học được sự nhẫn nại.
* Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.
* Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học được cách đánh giá cao những gì bao quanh chúng.
* Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học cách phấn đấu.
* Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.
* Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp để sống.
 © 2004-2016 CaoDai.org. All Rights Reserved. Site designed and hosted by www.softcao.com