.: Cao Dai  

main | add reply
BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO NGÀY QUỐC HẬN(reply : edit : del)
Posted by Hien Cao on 4/29/2005 12:17 PM
BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO NGÀY QUỐC HẬN

...tác giả Ngô Minh Hằng, lấy từ trang Thiên Lý Bữu Tòa(Thương mến về Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam,

riêng tặng tuổi trẻ trong và ngoài nước. )Ba Mươi Tháng Tư : Độc tài cướp nước

Ba Mươi Tháng Tư : Dân tộc đau buồn

Ba Mươi Tháng Tư : Máu đỏ quê hương

Mà ai bảo "Ngày Tự Do" ? Lạ nhỉ !!!Ngày Tự Do ư ??? Hỡi đâu, công lý ???

Ngày Tự Do ư ??? Tráo trở ngôn từ !!!

Ngày Tự Do sao bốn cõi âm u ?

Sao rúng động, bàng hoàng người thế giới ???Ngày Tự Do sao có bày lang sói

Đêm đến nhà gõ cửa, bắt dân đi ?

Sao có giết người ác độc tinh vi

Như học tập, như khoan hồng, cải tạo ???Ngày Tự Do sao dối lừa, gian xảo

Súng đã buông, người vẫn trả thù người !

Cũi sắt thê lương lạnh tiếng ma cười

Bao cái chết trong oan khiên, sầu muộn !!Ngày Tự Do sao đất, nhà, vườn, ruộng

Của dân đen, ai cướp rất vô tình !

Sao triệu con người đẵn gỗ, đào kinh

Không khác cảnh xa xưa: thời nô lệ !Ngày Tự Do sao người lìa quê mẹ

Tan tác anh em, chia biệt vợ chồng ?

Bất chấp sóng cuồng, hải tặc, biển Đông

Để tìm nghĩa nhân quyền vùng đất lạ !Ngày Tư Do sao tình đời nghiệt ngã

Người nhìn người e ngại, dối lừa nhau !

Bức vách có tai, điên đảo, cơ cầu

Tên tuổi sổ đen, chuyên hồng, báo cáoNgày Tự Do sao độc tài chỉ đạo

Dân chẳng có quyền cay đắng, than van ?

Nuốt lệ căm hờn, mộng vỡ, mơ tan

Thương xã hội đang tận cùng băng hoại !!!Ngày Tự Do sao muôn lòng tê tái ?

Đắng miệng khoai sùng, gạo mốc, bo bo

Sách giáo khoa sao rèn luyện học trò

Những thù hận, những dối gian lịch sử !?Biển Việt Nam xanh tóc dài thiếu nữ

Bản Giốc, Nam Quan, sao cắt dâng Tàu ???

Cúi mặt, cong lưng ai, kiếp chư hầu

Mà lừa mị: Đây, tự do, tự chủ !!!Ba mươi năm với tham tàn dã thú

Ai thành tên tư bản đỏ sang giàu ???

Ai muốn tiền tài, ngôi vị dài lâu

Dùng nghị quyết làm đấu tranh suy nhược ?Ba Mươi Tháng Tư : Tự Do đất nước

Sao triền miên dân tù ngục tội tình ???

Ra điêu ngoa, miệng lưỡi giống hồ tinh !

Không !!! ngày đó, với ta : NGÀY QUỐC HẬN !!!Tuổi trẻ Việt Nam! Hỡi giòng bất khuất !

Nào, đứng lên, vì dân tộc, sơn hà !!

Độc ác lụn tàn, chính nghĩa khai hoa

Mau, xin dựng một MUÀ XUÂN HUYỀN DIỆU !!!Ngô Minh HằngCùng một tác giả Ngô Minh Hằng
 © 2004-2016 CaoDai.org. All Rights Reserved. Site designed and hosted by www.softcao.com