.: Cao Dai  

main | add reply
Tu Theo Ð?o Cao Ðài(reply : edit : del)
Posted by khoa le on 4/17/2005 10:27 PM
Trong cửa Đạo Cao Đài có ba cách về với Đức CHÍ-TÔN:

Các chơn hồn mượn xác phàm phải đi theo phẩm trật Cửu Thiên Khai Hóa, tức là theo Hội Thánh Cửu Trùng Đài, dùng tài sức của mình lập công để đoạt Đạo; nghĩa là phải đi từ bậc Đạo Hữu lên Lễ Sanh, Giáo Hữu, Giáo Sư v.v.. Phải lập công từ Tiểu Thừa lên Trung Thừa rồi đến Đại Thừa; phải ăn chay từ sáu ngày mỗi tháng đến mười ngày, rồi ăn chay trường luôn. Phải "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Các chơn hồn đi theo phẩm trật Cửu Thiên Khai Hóa còn phải có tự tín rồi tha tín tức là giác nhi giác tha đó vậy. Có tự tín rồi tha tín tức là tự độ mình rồi độ chúng sanh. Đạo Cao Đài khác với các nền Tôn Giáo khác là ở chỗ đó. Trước hết phải độ mình, độ gia đình mình rồi mới độ người ngoài thân tộc, tức là độ cả nhơn loại vậy. Mình phải học để mình hiểu Đạo, hiểu Đạo rồi nói sao cho thân tộc mình hiểu Đạo; chẳng những nói Đạo cho thân tộc mình biết mà thôi, mà phải nói Đạo cho toàn nhơn loại nữa. Mình học để biết Đạo là lập Đức, nói Đạo cho thân tộc mình biết Đạo là lập Công, độ toàn nhơn loại là lập Ngôn; có làm đủ ba điểm đó mới về được với Đức Chí Tôn bằng con đường Cửu Thiên Khai Hóa.
I. Lập Đức- khi nhập môn vào Đạo rồi người tín đồ Cao Đài phải tu học, rèn luyện bản thân cho co đầy đủ đức độ, thương người, mến vật, mến cả chúng sanh. Lập Đức trong Đạo Cao Đài gồm có: Tu Thân, Trì Giới, Bố Thí, và Tịnh Luyện.
1. Tu Thân-trong tu thân bao gồm ngũ thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí và Dũng.
a. Nhân: Bởi cái Đức lớn của Trời là sự sinh, thì Đạo làm người phải theo Đạo Trời mà bồi dưỡng sự sinh. Người có lòng Nhân phải trang nghiêm, phải có ý chí bền bỉ, không làm cho ai những điều mà mình không muốn người khác làm cho mình khiêm nhượng, khoan hồng, cần mẫn, quảng đại, thi ân huệ cho người, thương yêu mọi người va mong cải tạo xã hội.
b. Nghĩa: là cử chỉ tác động theo Đạo lý, theo lòng nhân nâng cao giá trị con người. Giúp đỡ một người nghèo đói, cứu vớt một kẻ té sông, chia sớt thống khổ của người già cả tật bịnh, đó là làm điều Nghĩa.
c. Lễ: lễ không phải để dùng để nói về việc thờ phượng cúng tế Tôn Giáo mà còn bao gồm cả những qui củ mà phong tục và tập quán của nhân quần xã hội đã thừa nhận như quan, hôn, tang, tế .v.v. Lễ còn có hiệu lực định lẽ phải trái, tình thân sơ và trật tự trên dưới cho phân minh.
d. Trí: là đức tính giúp chúng ta phân biệt điều lành lẽ dở, điều chánh lẽ tà. Luyện trí bằng cách học hỏi người hay.
e. Tín: là tin tưởng. Con người cần phải giữ chữ tín và phải quí trọng lời nói mình nói ra, đúng lời, đúng hẹn.
2. Trì Giới: Khi đã nhập môn vào Đạo Cao Đài, người tín đồ cần phải học thuộc kinh, giữ Giới, tuân hành nghiêm chỉnh luật của Đạo cùng phải học Thánh Ngôn, Thánh Giáo dạy Đạo. Kinh ở đây là Ngũ Giới Cấm và Tứ Đại Điều Qui.
Ngũ Giới Cấm:
a. Nhứt Bất Sát Sanh.
b. Nhì Bất Du Đạo.
c. Tam Bất Tà Dâm.
d. Tứ Bất Tửu Nhục.
e. Ngũ Bất Vọng Ngữ.
Tứ Đại Điều Qui:
a. Phải tuân theo lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ. Lấy Lễ hoà người. Lỡ làm lỗi phải ăn năn chịu thiệt.
b. Chớ khoe tài, đừng cao ngạo, quên mình mà làm nên cho người. Giúp người nên Đạo, đừng nhớ cừu riêng. Chớ che lấp người hiền.
c. Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả. Đối với trên, dưới đùng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, dưới gián trên đừng thất khiêm cung.
d. Trước mặt sau lưng cũng đồng một bực, đừng kỉnh trước rồi kinh sau.
3. Bố Thí: bao gồm có Thí Tài, Thí Công, Thí Ngôn, Thí Pháp.
a. Thí tài là đem tiền của giúp khó trợ nghèo.
b. Thí công là đem sức lực làm những công việc giúp người.
c. Thí ngôn là đem lời nói mà giúp ý kiên hay cho người để giải quyết những khó khăn của người.
d. Thí pháp là đem lẽ Đạo để cảm hoá để giáo dục người trở nên lành.
4. Tịnh Luyện: theo tân luật nơi đề mục tịnh thất, người tín đồ muốn được vào tịnh thất để tu luyện thì phải có điều kiện là đã xử tròn nhơn đạo và giữ trai giới từ sáu tháng sắp lên.
II. Lập Công: là đem công sức mình ra làm để phụng sự cho Nhơn Sanh. Việc lập công được chia ra làm ba phần: Công phu, Công quả, Công trình.
A. Công phu gồm có hai việc:
1. Học tập để thông hiểu giáo lý, luật pháp, kinh kệ của đạo: kinh thiên đạo, kinh thế đạo, tân luật pháp chánh truyền, bát đạo nghị định, thánh ngôn hiệp tuyển, v.v.
2. Cúng Đức Chí Tôn vào tứ thời: Tý (12 giờ khuya), Mẹo (6 giờ sáng), Ngọ (12 giờ trưa), Dậu (6giờ chiều).
B. Công Quả: tất cả những việc làm giúp người, giúp đời, phụng sự Đạo, phụng sự nhơn sanh.
C. Công Trình: là việc lập hạnh tu hành, bao gồm việc gìn giữ giới luật
III. Lập Ngôn: là nói những lời chơn thật, chánh đáng và có Đạo Đức. Lời nói từ cửa miệng gây nên khẩu nghiệp. Trong tam nghiệp: thân, khẩu và ý. Khẩu nghiệp là dễ mắc phải nhứt, vì lời nói không mất tiền mua nên người ta cứ phát ngôn bừa bãi vô tội vạ. Cho nên khi nói ra lời nào, phải suy nghĩ cho cẩn thận, xem lời nói đó có chơn thật không, có gây thiệt hại hay phiền giận cho ai không.
Kết Luận:
Muốn tạo được ngôi vị thiêng liêng cho mình thì chúng ta phải tu Tam Lập, tức là phải lập đức, lập công, lập ngôn, rồi lo công phu, công quả, công trình. Tu tam lập là phương pháp tu cốt yếu của Đạo Cao Đài trong thời kỳ Đại Ân Xá của Đức Chí Tôn.
RE: Tu Theo Ð?o Cao Ðài(reply : edit : del)
Posted by Vinh Dang on 4/28/2005 2:41 PM
Qúa hay anh Khoa ơi!!!! Anh sưu tầm cái đó từ đâu vậy có thê nào anh cho em biết được chứ.

Cám ơn
RE: Tu Theo Ð?o Cao Ðài(reply : edit : del)
Posted by Hien Cao on 4/29/2005 12:06 PM
Rất hay.

-Hien
RE: Tu Theo Ð?o Cao Ðài(reply : edit : del)
Posted by khoa le on 5/1/2005 7:39 PM
Hello Vinh,

Tài liệu Khoa sưu tầm được trên quyển "Con Đường Thiên Liêng Hằng Sống", lời thuyết pháp của Đức Hộ Pháp, và quyển thứ hai là "Thế Đạo". Mong là có thể giúp ích gì cho Vinh.


Best Regards,


khoale.
 © 2004-2008 CaoDai.org. All Rights Reserved. Site designed and hosted by KoolWebDesign.com