.: Cao Dai  

main | add reply
Thuyết trình vào lúc 2 giờ chiều ngày 21 tháng 8 năm 2011(reply : edit : del)
Posted by Hien Cao on 8/2/2011 8:50 PM
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Năm đạo thứ 86
*****
THƠ MỜI

Trung Tâm Cao Đài
808 W. Vermont Ave.
Anaheim, CA 92805


Kính gởi: Quí Chức Sắc, Chức Việc, Thánh Thất,

Hầu phát huy tinh thần đại đồng của Cao Đài đến thế hệ trẻ thuộc mọi tầng lớp không phân biệt tôn giáo, Trung Tâm Cao Đài trân trọng kính mời quí vị đến Trung Tâm Cao Đài để tham dự buổi thảo luận về đề tài “Thiên nhãn, ý nghĩa và tầm quan trọng của Thiên Nhãn trong đời sống tâm linh của con người.” Đề tài này sẽ do Hiền Huynh Bùi Văn Khâm thuyết trình vào lúc 2 giờ chiều ngày 21 tháng 8 năm 2011.
Sự tham gia của quí vị sẽ là một đóng góp quan trọng trong sự học hỏi chân lý Cao Đài của thế hệ trẻ, nhất là về tinh thần đại đồng của đạo Cao Đài, để thực hiện cứu cánh đem lại an bình trong cộng đồng nhân loại và trong nội tâm của con người.
Kèm theo là chương trình buổi hội thảo và bản đồ hướng dẫn đến địa điểm hội thảo.
Trân trọng kính mời.Chế Tùng
Cao Đài Giáo Hải Ngoại

Chương trình
2:00 pm: Chào mừng quan khách. Giới thiệu thuyết trình viên.
2:15 pm: Thuyết trình: “Thiên Nhãn, ý nghĩa và tầm quan trọng của Thiên Nhãn trong đời sống tâm linh của con người.” Hiền Huynh Bùi văn Khâm.
3:15 pm: Giải lao.
3:30 pm: Thảo luận. Giải đáp các câu hỏi. (điều hợp viên: Hiền Huynh Bùi Đắc Hùm)
5:30 pm: Chấm dứt chương trình thảo luận. Tiệc chay thân mặt.Liên lạc:
Chế Tùng: (714) 319-4956
Trần Xuân Huy: (562) 786-0639
 © 2004-2016 CaoDai.org. All Rights Reserved. Site designed and hosted by www.softcao.com