Các Qui Định Về Sinh Hoạt Giáo Lý Đạo Cao Đài (SHGLĐCĐ)

Wednesday, July 18, 20186:06 PM(View: 11657)
Các Qui Định Về Sinh Hoạt Giáo Lý Đạo Cao Đài (SHGLĐCĐ)
I. MỤC ĐÍCH VÀ TÔN CHỈ

Ia. Mục đích:

SHGLĐCĐ nhằm mục đích tạo cơ hội cho mọi Tín Hữu Cao Đài không phân biệt phẩm vị, chi phái trong Nền Đạo, địa bàn sinh hoạt tu học trao đổi sự chiêm nghiệm, kinh nghiệm thực hành của bản thân, kinh nghiệm sinh hoạt chung tại địa phương về việc học và hành Giáo Lý Đạo do Đức Chí Tôn và Ơn Trên giảng dạy qua Thánh Ngôn Thánh Giáo đã được ban hành trong Nền Đạo cũng như những Ý Đạo có giá trị khả thi khả tín trong các Nền Tôn khác và/hoặc của của Bậc Hiền Triết Đạo Sư xưa nay.

Ib.Tôn chỉ thực hiện:

(1) Mọi thành viên tham gia SHGLĐCĐ tương kính lẫn nhau theo tinh thần Con Chung một Cha. Các thảo luận trong buổi sinh hoạt cần được thể hiện ôn-lương-khiêm-cung. Tuyệt đối không có cải cọ ồn ào nặng lời với nhau.

(2) Đề tài trong buổi SHGLĐCĐ cần phải nằm trong các lảnh vực được đưa ra trong mục III bản Qui Định nầy.

(3) SHGLĐCĐ không được ra/hoặc bàn thảo những ý xúc phạm đến sinh hoạt đời hay đạo của cá nhân hay tập thể khác (Đạo, Đời, hay Tôn Giáo khác).

(4) SHGLĐCĐ không đưa ra/hoặc bàn thảo những chủ đề có tính nhạy cảm gây thương tổn đến việc đoàn kết các chi phái Đạo trong nền Đại Đạo hoặc xúc phạm đến Tôn Giáo khác, không bàn thảo phân tích đúng sai về những bài Thánh Ngôn trong các bộ Thánh Ngôn chính thức nhưng được hiểu khác nhau giữa cá nhân hay tập thể  Đạo, không bàn thảo tranh cải về việc làm đúng sai của Tiền Bối Đại Đạo

(5) SHGLĐCĐ không kêu gọi lạc quyên công quả.

(6) SHGLĐCĐ không bàn đến chính trị, thương mại.

II. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

SHGLĐCĐ được thực hiện bằng 3 phương tiện:

        Trực tiếp tại Hội Trường

        Qua điện thoại (tele-conference)

        Qua video conference

        Qua điện thư

Các buổi sinh hoạt có thể được thu âm/hình để phát lại.


III. CÁC LẢNH VỰC CHỦ ĐỀ THỰC HIỆN

Chủ đề trong các buổi SHGLĐCĐ cần được nằm trong các lảnh vực tu học sau đây:

1. Sinh hoạt tu tập: gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

Kiên định đức tin, bồi dưỡng đức tin, tai hại của việc mất đức tin hoặc đức tin chao đảo

Ý nghĩa và cung cách cầu nguyện, thời khóa cầu nguyện tại tư gia và tại Thánh sở

        Ý nghĩa, lợi ích và giới thiệu một số phương thức thiền định

        Ý nghĩa , lợi ích của việc làm công quả, cách làm công quả

        Ý nghĩa, ích lợi của việc ăn chay

        Tam Công là gì?

Tu dưỡng Tinh, Khí, Thần:

Tu dưỡng xác thân vật chất. Giới thiệu thể dục dưỡng sinh                       

Luyện Khí: chế ngự lục dục thất tình

Luyện thần: thiền định

v.v   

2. Sinh hoạt đời sống: gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các vấn đề sau đây, dựa theo tình thương yêu và sự công bình:

Tinh thần an phận trong việc làm ăn
Tinh thần làm ăn để trả nợ đời

Tinh thần làm ăn để đóng góp vào việc xây dựng xã hội văn minh đạo đức

Tinh thần bảo vệ môi sinh

Cử chỉ tánh hạnh người tu: thương yêu và công bình, tinh thần vô ngã

Người Tín Đồ Cao Đài đối với những vấn đề nhạy cảm của xã hội

3. Lãnh vực học tập Giáo Lý Đạo Cao Đài: gồm nhưng không giới hạn   trong các vấn đề sau:

        Tôn chỉ Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt

        Tôn chỉ Vạn Giáo Nhứt Lý

        Nguyên Tắc Vạn Vật Đồng Nhứt Thể

        Nguyên Tắc Nhơn thân Tiểu Thiên Địa

        Tam Qui Ngũ Giới

        Tam Cang Ngũ Thường

        Tam Bữu Ngũ Hành

        Nhân Sinh Quan của Người Tín Đồ Cao Đài

        Yếu Lý Thờ Phượng của Đạo Cao Đài

        Tổ Chức Giáo Hội Cao Đài

Giới Thiệu Những Bộ Thánh Giáo quan trọng nên được đọc trong Kho Tàng Thánh Giáo của Nền Đạo.

4. Lảnh vực tìm hiểu Lịch Sử Đạo Cao Đài

Những đề tài nằm trong lãnh vực Lịch Sử Đạo cần được trình bày khách quan theo lịch sử ghi lại. Tránh đưa ra nhận định chủ quan.

5. Lảnh vực tìm hiểu Yếu Lý Giáo Lý của các Tôn Giáo

Yếu lý Phật Giáo, Đạo Giáo, Khổng Giáo, Thiên Chúa Giáo  v.v


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội Đồng Điều Hành CDGHN trách nhiệm thực hiện SHGLĐCĐ bằng cách sắp xếp thì giờ, diễn giã, điều hợp viên, mời khán thính giả, ghi âm/và hoặc ghi hình buổi sinh hoạt.


V. NỘI QUI THỰC HIỆN

V1. Mọi thành viên đều được đăng ký làm Diễn Giả, cần thông báo trước cho HDDHCDGHN một tuần, nếu được bài viết hoặc dàn bài nên được gởi trước để HDDH thông báo trước cho mọi Tham Dự Viên. Thời lượng dành cho diễn giả trình bày không quá 30 phút. Trường hợp không có diễn giả đăng ký HDDH sẽ mời Diễn Giả.

V2. Mọi thành viên tham dự được đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến. Thời lượng cho một lần hỏi hoặc góp ý không quá 2 phút và không quá 2 lần hỏi/hoặc góp ý cho một Tham Dự Viên.

V3. Mọi phát biểu cần có sự đồng ý của Điều Hợp Viên. ĐHV có quyền từ chối những người phát biểu nhiều hơn số lần ấn định và ngắt lời những người nói quá thời lượng ấn định kể cả Diễn Giả.
Send comment
Your Name
Your email address